Proces category managementu jest dość skomplikowany. Na początek warto więc zapoznać się z kilkoma podstawowymi pojęciami. Ułatwią one poruszanie się po całej przestrzeni zarządzania kategoriami.
Nie jest to słownik zamknięty, z czasem będziemy uzupełniać go o kolejne pojęcia.

Category management
jest to złożony proces zarządzania kategoriami produktowymi oraz samymi produktami w miejscu sprzedaży, prowadzący do zaspokojenia potrzeb konsumentów w jak największym stopniu.
Category Manager (Catman)
osoba, której zadaniem jest optymalizacja potencjału miejsca sprzedaży w korelacji z oczekiwaniami dostawców, finalnie prowadząca do zaspokojenia potrzeb konsumentów oraz zwiększenia zysków.
Drzewo decyzyjne klienta
graficzny schemat tworzony na wzór drzewa genealogicznego. Pokazuje w jakiś sposób klient od swojej potrzeby dochodzi do decyzji zakupu produktu określonej marki. Drzewo decyzyjne pokazuje również na jakie kategorie dzielą konsumenci dostępne na rynku produkty pod względem cech użytkowania ich.
Efektywna Obsługa Konsumenta (ECR)
jest strategią polegającą na wspólnej inicjatywie partnerów handlowych, mającej na celu optymalizowanie różnych aspektów zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania popytem w celu kreowania korzyści dla konsumenta takich, jak niższe ceny, większa różnorodność produktów, lepsza dostępność. Koncepcja ECR składa się z trzech wzajemnie warunkujących się obszarów: zarządzania kategoriami produktów (Category Management), zarządzania dostawami oraz technologii wspierających tę działalność.
Floor Planning
planowanie zagospodarowania powierzchni handlowej sklepu, z podziałem na działy, ścieżki klientów, strefy oddziaływania, itd. Przy przydzielaniu powierzchni poszczególnym kategoriom uwzględniane są istotne dla detalisty parametry ekonomiczne.
Kategoria
jest to odrębnie zarządzana grupa produktów/usług, które konsumenci postrzegają jako wzajemnie powiązane lub substytucyjne w zaspokajaniu ich potrzeb.
Merchandising
to sposoby wpływania na zachowania klientów, poprzez wystrój pomieszczenia i sposób prezentacji towarów, w celu zwiększenia sprzedaży, zainteresowania odbiorców, a nawet zwiększeniu subiektywnej wartości towaru w oczach klienta.
Planogram
sposób rozmieszczenia produktów na półce sklepowej.
POSM, point of sales materials 
czyli materiały wspierające sprzedaż; sformułowanie to odnosi się do różnych rodzajów nośników reklamy rozmieszczanych w miejscach sprzedaży. 
Range (zakres asortymentowy)
lista asortymentowa kategorii dla wybranego sklepu lub grupy sklepów. Taką listę tworzy się na podstawie analizy danych rynkowych, demograficznych oraz danych wewnętrznych partnerów. Obejmuje ona cały asortyment, czyli tzw. core assortment (stały, podstawowy asortyment) oraz zmienną listę produktów uzupełniających w ramach danej kategorii.
Shelf Planning
Planowanie optymalnej ekspozycji produktów na półkach pod względem wybranych kryteriów. A także planowanie rozkładu innych elementów wyposażenia w ramach przydzielonej na etapie Floor Planning przestrzeni.”
Scorecard (karta wyników)
jest zdefiniowanym arkuszem analitycznym zestawiającym wartości wyjściowe, docelowe i rzeczywiste kategorii dla założonych, na początku projektów, mierników. Pozwala ocenić stopień powodzenia projektu.

Wpisz kod z obrazka Security codeRefresh w pole i Send